Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 3
Ev ortamında ve huzurevinde yaşayan yaşlıların değişik yönlerden değerlendirilmesi
Mintaze KEREM, Aydın MERİÇ, Nuray KIRDI, Uğur CAVLAK
Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Ankara
Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Denizli
Yaşlılık, bütün canlılarda görülen temel biyolojik bir süreçtir. Zaman faktörüne bağlı olarak kişinin homestazisi koruması kademeli olarak azalmaktadır. Yaşlılarda fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlığın korunmasında halk sağlığı önemli bir rol oynar. Çalışmamızın amacı ev ortamı ile huzurevinde yaşayan yaşlılarda fiziksel, sosyal ve psikolojik yönleri incelemek ve yaşlılarda halk sağlığı ile koruyucu rehabilitasyon yaklaşımlarının önemini vurgulamaktır. Bu amaçla yaşları 65 ila 92 yaş arasında değişen ve yaş ortalamaları 71.26 ± 2.01 yıl olan huzur evinde yaşayan 50 kişi ve yaşları 65 ila 85 yaş arasında değişen ve yaş ortalamaları 70.24 ± 1.98 yıl olan ev ortamında aileleriyle yaşayan 50 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen bireylerin, eğitim ve çalışma durumları, sistemik hastalıkları, psikolojik durumları, sigara ve alkol kullanma durumları, günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonellik, bir aylık dönemde düşme sıklıkları, boş zamanlarını değerlendirme durumları incelenmiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre huzurevinde ve ev ortamında yaşayan yaşlıların fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden güçlüklerle karşılaştıkları, özellikle huzurevinde kalan yaşlıların daha çok psikolojik zorluklarının olduğu kaydedilmiştir. Keywords : Yaşlılık, Koruyucu rehabilitasyon, Halk sağlığı, Günlük yaşam aktiviteleri