Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
HUZUREVİNDE VE EVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA ÖLÜM ANKSİYETESİ VE SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Özlem ÖRSAL1, Çınar YENİLMEZ2, Neşe ÇELİK1, Burhanettin IŞIKLI3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik ESKİŞEHİR
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ESKİŞEHİR
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ESKİŞEHİR
Giriş: Huzurevinde ve evinde yaşayan yaşlılarda ölüm anksiyetesi ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiyi belirlemek.

Gereç ve Yöntem: Çalışma bir huzurevinde ve bir mahallede yaşayan 60 yaş ve üzeri kişilerde yapıldı. Yaşlılara sosyo-demografik özellikleri sorgulayan bir anketin yanı sıra, Templer'in Ölüm Anksiyetesi Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği bireysel görüşme tekniği ile uygulandı.

Bulgular: Sosyal destek ölçeği puan ortalamaları huzurevinde yaşayan yaşlılar için 42.1 puan, evinde yaşayan yaşlılar için 58.1 puan idi. Ölüm anksiyetesi ölçeğinden huzurevinde yaşayan yaşlılar 6.3 puan, evdeki yaşlılar ise 7.7 puan aldı. Evde yaşayan yaşlıların “özel insan desteği”, “aile desteği” ve “sosyal desteği” huzurevi yaşlılarından yüksek idi. “Aile desteğinden” alınan puanlar arttıkça ölüm anksiyetesi de artmaktaydı. Evdeki yaşlıların, “ölüm anksiyetesi” daha fazla idi. Ölüm anksiyetesi yaş arttıkça azalmaktaydı.

Sonuç: Yaşlılar için sosyal çevre oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Keywords : Huzurevi; Yaşlı; Ölüm Anksiyetesi; Sosyal Destek