Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
SEKSEN YEDİ YAŞINDA ERKEK BİR OLGUDA HİPOTİROİDİZM VE HİPOADRELANİZM BAŞLANGICI OLARAK HİPONATREMİ VE BİLATERAL PLEVRAL EFÜZYON
Stalin VISWANATHAN, Robin GEORGE
Pondicherry Institute of Medical Sciences Internal Medicine Pondicherry/India Bu olguda sol kalça çıkığı açık redüksiyon için başvuran 87 yaşında bir erkek olgu sunulmaktadır. Bir ay önce, hasta, femur boyun kırığı tedavi etmek için sağ taraflı hemiartroplasti için kabul edildi ve hastanede kaldığı süre içerisinde hiponatremisi vardı. Hastanın şimdiki kabulündeki postoperatif hiponatremi değerlendirilmesinde bilateral plevral efüzyon, tiroid stimuli edici hormon düzeylerinde yükseklik ve üriner sistem enfeksiyonu saptandı. Sodyum düzeyleri oral L-tiroksin ile arttı, ama tedaviden iki gün sonra adrenal yetmezlik maskelenemedi; hastanın durumu solunum yetmezliği, hipotansiyon ve duyuşsal değişim sonucunda daha karmaşık oldu. Hasta mekanik ventilasyon, L-tiroksin, hidrokortizon, inotroplar ve antibiyotik ile tedavi edildi. Sodyum düzeyi de taburcu olana dek normal seyretti. Keywords : Hipotiroidizm; Hiponatremi; Yaşlılarda; Miksödem