Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
YAŞLILIKTA UYKU SORUNLARI VE İLGİLİ FAKTÖRLER: +65 AKTİF YAŞLANMA PROJESİ SONUÇLARI
Ayşe Emel ÖNAL1, Şeref ŞEKER2, Nimet TEMİZKAN2, İrem KAYA1, Ceren TEZOĞLU2, Selma ÖNELGE GÜR2, Günay GÜNGÖR1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İSTANBUL
2Beşiktaş Belediyesi +65 Aktif Yaşlanma Projesi İSTANBUL
Giriş: Yaşlılıkta uykunun niteliği ve sürekliliği ile ilgili sorunları saptamak, bu sorunlara yol açabilecek fiziksel, psikolojik ve bazı demografik etkenleri araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Ocak-Aralık 2008'de Beşiktaş İlçesinde yaşayan 448 yaşlının değerlendirildiği kesitsel-tanımlayıcı bir çalışmadır. Yaşlılara görüşme formları yüz yüze uygulandı. Uyku sorunları DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) e göre sınıflandı.

Bulgular: Yaşlıların %52.7'sinin (n=236) uyku sorunu vardı. Uyku sorunu olanların %40.3'ü uykuya dalmakta zorlanıyordu, %21.6'sı uyuduktan kısa bir süre sonra uyanıyordu, %8.5'i uyusa da dinlenemiyor, yorgun uyanıyordu, %4.7'sinin gündüz karşı koyamadığı, birden başlayan, kısa süren uyku durumları oluyordu, %4.2'si sık sık kabus görerek uyanıyordu, %3.8 yaşlı gece-gündüz uyku düzeninin bozuk olmasından şikayet ediyordu, %2.5'i gündüz çok uyumaktan, yine aynı oranda yaşlı uyurken bacaklarını oynatmakta rahatsızlık, huzursuzluk duyduğundan, %1.3'ü uyurken kısa süre sonra solunumunun durduğundan şikayet ediyordu. Fiziksel aktivite problemi olanlarda ve herhangi bir kronik hastalığı olanlarda uyku sorunu, diğerlerinden fazla idi. Kronik hastalıklardan uykuyu en fazla olumsuz etkileyenler, depresyon, kolit, hipertansiyon, reflü, gastrit, ülser, osteoporoz idi. Gelir düzeyi düşük olanlarda uyku sorunu daha fazla idi.

Sonuç: Yaşlıların fiziksel hastalıkları ve psiko-sosyal durumları ile uyku sorunları arasında ilişki vardır. Keywords : Yaşlı; Uyku; Kronik Hastalık