Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
TÜRKİYE'DEN BİR GRUP YAŞLININ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sacide KARAKAŞ1, Güzel DİŞCİGİL2, Mehmet Dinçer BİLGİN3, Nil TEKİN4, Sercin ÖZLEM3
1Adnan Menderes Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, AYDIN
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, AYDIN
3Adnan Menderes Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı, AYDIN
4Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi, İZMİR
Giriş: Bu çalışmada, bir grup Türk yaşlısının çevre ölçümlerini, deri kıvrım kalınlıklarını ve biyoelektrik empedans (BIA) yöntemi ile antropometrik ölçümlerini tanımlamayı ve bu ölçümlerin yaş ve cinsiyet ile ilişkisini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: İzmir, Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi'nde yaşayan 100 yaşlının çevre ölçümleri, deri kıvrım kalınlıkları ve BIA değerleri ölçüldü ve analiz edildi.

Bulgular: Kalça ve uyluk çevresi kadınlarda yüksek iken bel çevresi erkeklerde yüksekti. Buna ilaveten üst kol ve uyluk çevreleri yaşla negatif koreleydi. Deri kıvrım kalınlığı değerleri erkeklerde düşüktü. Boy, kilo değerlerine ek olarak biyoelektriksel empedans (BIA) ölçümlerinden bazal metabolizma, yağ dışı kitle (FFM, FFMI), kas kitlesi ve vücut sıvısı (TBW, ICW, ECW) ölçümleri erkeklerde daha yüksekti. Vücut ağırlığı ve vücut yağı ilerleyen yaşla birlikte düşmekteydi. Buna ek olarak FFMI, 80 yaşın üzerinde anlamlı olarak düşüktü.

Sonuç: Bu çalışma bir grup yaşlımızın vücut kompozisyonlarının BIA ölçümlerini de içeren kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır. Keywords : Anthropometri; Yaşlı; Elektrik Empedans