Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
YAŞLI TOPLUMDA ÜROLOJİK SORUNLAR
Yavuz Ramazan AKMAN2, Murad Mehmet BAŞAR1
1Memorial Şişli Hastanesi Üroloji, İSTANBUL
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Üroloji Bölümü, İSTANBUL
Ürolojik sorunlar daha çok yaşlı hastalarda gözlenir ve ürologların günlük rutin pratiklerinin önemli bir kısmını geriatrik hastalar oluşturur. Geriatrik yaş grubunda en sık karşılaşılan ürolojik sorunlar; üriner inkontinans ve işeme disfonksiyonu, noktüri,benign prostate hiperplazisi, prostate kanseri, üriner enfeksiyonlar ve geç başlayan hipogonadizmdir. Bu durumların birçoğu , bilişsel fonksiyonlar,kan basıncı, kalp hızı ve ritminin yanısıra dengeyi de etkileyebilen ilaçlarla tedavi edilebilirler, bu ilaçlar diğer hastalıklar için günlük olarak kullanılan ilaçlarla etkileşim gösterebilirler. İnkontinans ve noktüri gibi üriner patolojik durumlar, kırılgan yaşlılarda sıklıkla düşmeler ve kalça kırıklarına neden olarak ciddi morbiditeye yol açabilirler. Ürolojik hastalıklar, özellikle de prostat hastalıkları için cerrahi gişim sıklıkla kullanılır , ancak geriatrik hastalarda cerrahiden önce dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. Keywords : Üriner İnkontinans; Noktüri; Prostat; Uriner Sistem Enfeksiyonu; Yaşlı