Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
İNKLÜZYON CİSİMCİKLİ MİYOZİT: YAŞLILARDA ZOR BİR TANI
Sami KÜÇÜKŞEN1, İlknur ALBAYRAK1, Havva Turaç CİNGÖZ1, Ali SALLI1, Hatice TOY2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
İnklüzyon cisimcikli miyozit (İCM) enflamatuar miyopatiler arasında oldukça ender olmakla birlikte, 50 yaş üzeri hastalardaki enflamatuar miyopatilerin en sık sebebidir. Yavaş ilerleyen, sakatlayıcı kas gücü kaybı ve kas biyopsisinde gözlenen inklüzyon cisimcikleri ile karakterizedir.

Hastalığın yavaş ilerleyişi, diğer miyopatilerle histolojik benzerliği ve hekimlerin farkındalıklarının sınırlı olması nedeniyle tanı sıklıkla gecikir ya da yanlışlıkla polimiyozit tanısı konur. Ayrıca yaşlı hastalardaki ko-morbiditeler de tanıyı güçleştirebilir.

Yaşlılardaki ilerleyici kas gücü kaybının irdelenmesinde, İCM tanı olarak düşünülmelidir. Tanı kriterlerinin iyi bilinmesi ve hastalıktan şüphe düzeyinin yüksek tutulması yanlış tanıdan kaçınmak için esastır. Bu makalede başlangıçtan 5 yıl sonra İCM tanısı konan 63 yaşındaki bir erkek hastayı sunuyor ve literatürü gözden geçiriyoruz. Keywords : Miyozit/inklüzyon cisimciği; Rehabilitasyon; Egzersiz; Yaşlı