Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
GERİATRİK HASTADA SADDLE BLOK SONRASI GELİŞEN 6. SİNİR PARALİZİSİ: OLGU SUNUMU
Meltem TÜRKAY AYDOĞMUŞ, Gülistan AKTAŞ
Antalya Özel Andeva Yıldız Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon, ANTALYA Altıncı sinir paralizisi, diyagnostik amaçla ya da anestezi sağlamak için spinal aralığa girişim yapılması sonucunda nadiren görülen reversibl bir komplikasyondur. Postspinal başağrısı ve 6. kranial sinirde paralizi gelişme insidansı, genç yaş, kadın cinsiyet, kullanılan spinal iğnenin şekli, çapı ve multiple girişim yapılması ile direkt bağlantılıdır. 6. sinir paralizisi beyin omirilik sıvısı (BOS) sızıntısına bağlı sinir traksiyonu ve lateral rektus kasında paralizi gelişmesi sonucu ortaya çıkar. Küçük çaplı ya da atravmatik spinal iğnelerle spinal anestezi uygulanması ya da diğer anestezi yöntemlerinin kullanılması ile abdusens paralizisi insidansı azaltılabilir. Bu olguda risk grubunda olmayan geriatrik bir hastada spinal anestezi sonrasında gelişen 6. sinir paralizisini sunmayı amaçladık. Keywords : Anestezi, Spinal; Diplopi; Abdusens Sinir Hasarı