Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
YAŞLI BİR HASTADA DÜĞÜN ÇİÇEĞİNE BAĞLI GELİŞEN İRRİTAN FİTOKONTAKT DERMATİT
Hakan TURAN1, Murat SARICI2, Ayşegül TURAN3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2Bitlis Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi, BİTLİS
3Bitlis Devlet Hastanesi Dermatoloji, BİTLİS
Ülkemizde özellikle yaşlı nüfus olmak üzere halk arasında romatizmal hastalıklar için alternatif bitkisel tedaviler topikal olarak uygulanmaktadır. Düğün çiçeği (Ranunculus) soğuk iklimlerde yetişen bir bitki ailesidir. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak yetişmektedir. Bitki hasarlandığı zaman bitkinin güçlü irritan yan etkilerden sorumlu olan protoanemonin açığa çıkar. Bu toksin bitkinin en çok çiçek kısmında bulunur ve deri ile teması subepidermal ayrışmaya neden olur. Burada romatizmal rahatsızlığı için düğün çiçeği bitkisinin yeni açmış çiçeklerinden yaptığı karışımı uyguladıktan sonra şiddetli irritan fitokontakt dermatit gelişen 81 yaşında bir bayan hasta sunuyoruz. Etki ve yan etkisi tam olarak bilinmeyen bitki ekstraktlarının bilinçsiz kullanımı ölüme kadar varabilen ciddi yan etkilere neden olabilir. Keywords : Yaşlı; İrritan Dermatit; Ranunculus