Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
ÖLÜMSÜZ YAŞAMLAR-YAŞLANMA HİPOTEZLERİ
Roger J. McCARTER
Professor of Biobehavioral Health The Pennsylvania State University, USA Yaşlanmanın mekanizmaları üzerine geliştirilen bazı hipotezler tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Yapılan deneysel araştırmalar; çevresel faktörlerin ve bazı genetik özelliklerin yaşlanmanın mekanizması ile ilgili bu hipotezlerden bazılarının doğruluğunu açıklayabilmektedir. Keywords : Yaşlanma; Kalori Kısıtlaması; Hücre Yaşamı; Sitokinler/metabolizma; Bağışıklık; Uzun Yaşam; Biolojik Modeller; Kimyasal Modeller; Reaktif Oksijen Türleri