Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 1
Yaşlılarda yara iyileşmesi : Fark var mı ?
Tarık Z. NURSAL, Ataç BAYKAL, Erhan HAMALOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı- ANKARA Yara iyileşmesi, yaralanma sonucu organizmada gelişen son derece kompleks bir biyokimyasal olaylar zinciridir. Yara iyileşmesi, kabaca hemostaz ve inflamasyon, proliferasyon ve maturasyon olarak adlandırılan ayrı ama birbiriyle iç-içe olan üç aşamadan oluşur. Bu aşamalardan herhangi birindeki bozukluk yara iyileşmesini olumsuz yönde etkiler. Yaşlanma sürecinde vücuttaki genel fizyolojik değişiklikler çerçevesinde bu aşamalarda da bazı farklılıklar ortaya çıkar. Bu konuda yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar verilmiştir. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde, ek sistemik hastalığı olmayan veya bu hastalığı kontrol altında olan yaşlılarda, yara iyileşmesinde klinik öneme yol açan bir bozukluk yoktur. Keywords : Yaşlılık, Yara iyileşmesi, Cerrahi,