Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
SİROZLU HASTALARDA KARACİĞER LEZYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİNAMİK ÇIKARMALI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ
Umut ERÇALLI, Özlem TOKGÖZ, Zuhal ERDEM, Oktay ERDEM
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ZONGULDAK Giriş: Bu çalışmanın amacı siroz hastalarında karaciğerde lezyon belirleme ve değerlendirme aşamasında dinamik çıkarmalı manyetik rezonans (MR) görüntülemenin rolünün araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Sirozlu 30 hastaya karaciğerde lezyon varlığını araştırmak için standart karaciğer MR protokolü ile inceleme yapılmıştır. Daha sonra dinamik görüntülere çıkarma işlemi uygulanmıştır. Standart protokol ve tek başına çıkarma yöntemi ile elde edilen görüntüler lezyon bazında analiz edilerek; duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmin değerleri araştırılmıştır.

Bulgular: Hastaların yaş aralığı 45-86, yaş ortalaması 65.6 olup median değeri 64.5 idi. Standart protokol ve çıkarma görüntülerinde 14 hastada lezyon saptanmamıştır. 16 hastada standart protokol görüntülerinde 20, tek başına dinamik çıkarmalı görüntülerde 21 lezyon saptanmıştır. Lezyon bazında standart protokole göre çıkarmalı (subtraction) görüntülemenin lezyon belirlemede duyarlılığı %95.5, özgüllüğü %87.5, pozitif tahmin değeri %90.5, negatif tahmin değeri %93.3, doğruluğu %91.6 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Karaciğerde lezyon sayılarının görsel olarak değerlendirilmesinde çıkarmalı görüntüleme tek başına standart protokole üstün değildir. Ancak standart protokole çıkarma görüntülerinin eklenmesi sirotik karaciğerdeki lezyonların değerlendirilmesinde tanısal etkinliği arttırmaktadır. Keywords : Yaşlı; Bilgisayar Destekli Görüntü İşleme/Metod; Karaciğer Sirozu; Manyetik Rezonans Görüntüleme/Metod; Dinamik Çıkarmalı Görüntüleme