Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
YAŞLI HASTALARDA GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİK İŞLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Altay KANDEMİR, Mahmut ARABUL, Mustafa ÇELİK, Emrah ALPER, Sezgin VATANSEVER, Belkıs ÜNSAL
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji İZMİR Giriş: Endoskopik işlemler, tüm yaş gruplarında gastrointestinal sistemin ve pankreatikobiliyer sistemin değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yaşlı hastalarda üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işleminin etkinliği, güvenilirliği ve işlem başarı oranlarını değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: 2006- 2010 yılları arasında endoskopi, kolonoskopi ve EndoscopiERCP yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmamızda 3688 üst GİS endoskopi, 1650 kolonoskopi, 3142 ERCP işlemi retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastalar 45-65 yaş (Grup 1), 65-80 yaş arası (Grup 2), ve 80 yaş üzeri (Grup 3), olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. 80 yaş üstü grupta duodenal ülser sıklığı ve gastrik ülser sıklığı diğer gruplara göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.001, 0.01, grup 1-3, grup 2-3, sırasıyla). 80 yaş üstü grupta kolorektal kanser sıklığının diğer iki gruba göre belirgin düzeyde yüksek olduğu saptandı (p<0.001, 0,05, grup 1-3, grup 2-3, sırasıyla). Pankreatikobilier malignite sıklığının yaşla birlikte arttığı ve 80 yaş üstü grupta diğer iki gruba göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü (p<0.001, 0.001, 0.001 grup 1-3, grup 1-2, grup 2-3, sırasıyla).

Sonuç: Sonuç olarak, üst ve alt GİS endoskopisinin yaşlı populasyonda düşük komplikasyon oranı ile güvenilir bir tetkik ve yüksek tanı oranı ile efektif bir yöntem olduğunu saptadık. Yaşlı popülasyonda klinik gereklilik halinde GİS endoskopisi planlanmasından kaçınılmamalıdır. Keywords : Yaşlı; Endoskopi; Kolonoskopi; Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)