Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 1
ÖZOFAGEAL MELANOSİTOZİSLİ YAŞLI BİR OLGU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Elife ERARSLAN1, Hatice ÜNVERDİ2, İlahmi YÜKSEL1
1Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji ANKARA
2Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji ANKARA
Endoskopik veya makroskobik özofageal melanositozis, özofagusun skuamöz epitel bazal tabakası nda melanositik proliferasyon ve mukozada melanin birikimi ile karakterize nadir görülen benign patolojik bir durumdur. Aynı zamanda melanozis olarak isimlendirilen bu patoloji üst gastrointestinal sistem endoskopisinde %0.7-%2.1 sıklıkta rastlanır. Nadir görüldüğünden spesifik semptom ve tedavi planı yoktur. Etyoloji ve doğal seyri hakkında çok az şey bilinse de bazı otörlere göre primer özofageal melanomun öncüsü olduğu ileri sürülmektedir. Özofagusun malign melanomu hızlı metastaz yapan kötü prognozlu agresif bir malignitedir. Ayırıcı tanıda melanositik nevüs ve malign melanom düşünülmesi gereken patolojilerdir.

Altmış dört yaşında kadın hasta uzun süredir devam eden dispeptik yakınmaları nedeni polikliniğimize başvurdu. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde özofagus proksimalinden distale kadar devam eden lineer, damarsal yapılara benzer şekilde koyu kahverengi pigmente alanlar izlendi ve biyopsi örnekleri alındı. Özofagus biyopsi materyali özofageal melanositoz ile uyumluydu. Biz bu makalede özofageal melanositozisli yaşlı bir olguyu sunarak literatür eşliğinde tanı ve ayırıcı tanısını gözden geçirdik. Keywords : Yaşlı; Özofageal Melanositozis; Melanom, Endoskopi