Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
YAŞLI HASTADA AKUT DİL KÖKÜ APSESİ: OLGU SUNUMU
Fahri Halit BEŞİR1, Hüseyin YAMAN2, Mehmet MEMİŞ2, İbak GÖNEN3, Ethem İLHAN2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı DÜZCE
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı DÜZCE
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü DÜZCE
Dil kökünün apseleri çok nadir görülür ve genellikle yaşamın üçüncü ve beşinci dekadları arasında meydana gelir. Dil apsesi özellikle nefes darlığına neden olduğu durumlarda erken tanı ve müdahaleyi gerektirir. Dil apselerine en sık neden olan enfeksiyon ajanları genellikle stafilokok ve streptokoklardır. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile dil apsesi tanısı kolaylıkla konulabilmektedir. Biz bu yazıda nefes darlığı şikâyeti ile kabul edilen ve enterokoklara bağlı meydana gelişen dil kökü apsesi olgusunu sunduk. İleri yaştaki olgumuzda kötü ağız hijyeni dışında bilinen risk faktörü yoktu. İleri yaş grubundaki bireylerde ani gelişen ciddi nefes darlığında kötü ağız hijyeni varsa dil kökü apsesi ayırıcı tanıda yer almalıdır. Keywords : Dil Kökü/Tedavi; Apse; Ağız Hijyeni; Yaşlı