Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 2
SAĞ YERLEŞİMLİ AORTİK ARKUS NEDENİYLE TRAKEOÖZAFAGİAL KOMPRESYONU OLAN 85 YAŞINDAKİ HASTA
Bülent ALTINSOY1, Egemen DÖNER2
1Afyon Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hastalıkları AFYONKARAHİSAR
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ESKİŞEHİR
85 yaşında erkek hasta nefes darlığı ve yutma güçlüğü şikayetleriyle başvurdu. Hasta egsersizle uyarılan astım ve hipertansiyon öyküsüne sahipti. Göğüs grafisinde bilateral plevral efüzyon saptandı. Hastanın klinik ve radyolojik incelemesi konjestif kalp yetmezliğiyle uyumluydu. Hastanın şikayetleri yeterli diüretik tedavi sonrası plevral sıvının kaybolmasına rağmen tamamiyle düzelmedi, bu nedenle manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Bu inceleme trakeoözafagial bası gösteren retroözafagial segmentli sağ aortik arkus ve ayrıca kommerel divertikülünden gelişen aberran subklavyan arteri ortaya çıkardı. Bronkoskopisinde trakeanın 1/3 alt bölümünde sağ aortik arkdan kaynaklanan trakeal stenoz ve trakeomalazi gözlendi. Bilgimize gore, bu olgu bugüne kadar semptomatik prezentasyona sahip olup rapor edilen en yaşlı hastadır. Keywords : Astım; Dispne; Disfaji; Yaşlı; Sağ Yerleşimli Arkus Aorta