Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI POPÜLASYONDA KAS-İSKELET SİSTEMİ SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Betül BAKAN1, Mustafa Haki SUCAKLI2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı KAHRAMANMARAŞ
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı KAHRAMANMARAŞ
Giriş: Kas-iskelet sistemi hastalıkları yaşlı popülasyonun kendine yeterliliğini ve yaşam kalitesini bozabilmektedir. Bu tür hastalıkların erken tanısı ve tedavisi mümkündür. Bu çalışmada, ilimiz huzurevinde yaşayan yaşlılarda mevcut kas-iskelet sistemi hastalıkları araştırılarak, bu hastalıkların neden olduğu morbidite ve mortalitenin önlenmesine yönelik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin vurgulanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Huzurevinde yaşayan 90 yaşlı gönüllü (29 kadın, 61 erkek) çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların ad-soyad, yaş, meslek, huzurevinde kalma süresi, alışkanlıkları, hastalıkları ve kullandıkları ilaçlar sorgulanarak kaydedildi, kas-iskelet sistemi muayeneleri yapıldı.

Bulgular: Çalışma grubumuzun yaş ortalaması 77±8 (61-100) idi. Çalışmaya dahil edilen yaşlılarda; %28 lomber spondiloz, %26 gonartroz, %16 servikal spondiloz, %14 koksartroz, %13 lomber radikülopati, %10 kalça protezi, %10 hemipleji, %7 servikal radikülopati, %4 ekstremite ampütasyonu, %3 rotator kaf lezyonu, %3 diz protezi saptandı. Yaşlıların %9'u yatalak olup, % 60'ında birden fazla kas-iskelet sistemi şikayeti mevcuttu.

Sonuç: Huzurevinde kalan yaşlıların %80'ninde fizik tedavi ve rehabilitasyon gerektiren kasiskelet sistemi problemleri saptandı. Huzurevinde yaşayan ve çalışmamıza dahil edilen kişiler düzenli fizik tedavi, rehabilitasyon veya egzersiz programı alamıyorlardı. Kişilerin sağlık problemlerine yönelik tedavi önerilerinde bulunuldu. Bu tür merkezlerde, yaşlılara aktif hizmet ve eğitim veren fizik tedavi üniteleri kurulmasının, yaşlının kendine yeterliliğini ve yaşam kalitesini arttırabileceği düşüncesine varıldı. Keywords : Huzurevi; Yaşlı; Kas-İskelet Hastalıkları