Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
GERİATRİK BİR HASTADA KOLOREKTAL KARSİNOMU TAKLİT EDEN VE OBSTRÜKSİYONA NEDEN OLAN KOLESTEROL EMBOLİSİ OLGUSU
Fahri YETİŞİR1, A. Ebru SALMAN2, Özkan ÖNAL2, Seyid Murat AYDIN1, Mehmet KILIÇ3
1Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ANKARA
2Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik İhtisas Egitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ANKARA
3Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ANKARA
Kolesterol embolisi sendromu aterosklerozu olan hastalarda yapılan anjiografi, vasküler cerrahi girişim, trombolitik ve antikoagulan tedavinin komplikasyonu olarak gelişen, nadir bir klinik tablodur. Mortalite ve morbiditesi yüksektir. Genellikle ağrılı iskemik cilt lezyonları, livedo retikülaris ve akut böbrek yetmezliğiyle kendini gösterir. Klinik prezantasyonundaki değişkenlik tanı koymayı güçleştirir. Gastrointestinal sistem tutulumu 3. sıradadır. Kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Riskli popülasyonun her geçen gün artışı nedeniyle, erken tanı ve korunma önem kazanmaktadır.

Yetmiş üç yaşında, 45 kg ağırlığında erkek hasta gaz, gayta çıkaramama şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastanın kolonoskopisinde kitle olduğu görüldü. Geçmişinde hipertansiyonu, diyabeti, trombotik aort anevrizması, sigara içim öyküsü, koroner stenti ve antitrombotik tedavi kullanımı vardı. Hastaya low anterior rezeksiyon yapıldı. Hastanın patolojisi kolesterol embolisi sendromu ile uyumlu geldi.

Biz bu olguda, geriyatrik bir hastada kolesterol embolisine bağlı gelişen kitlenin rektum kanserini taklit ederek obstrüksiyona neden olduğu bir olgunun tanı ve tedavisini irdeledik. Kolesterol embolisi sendromu için risk faktörlerinin varlığında, nonspesifik gastrointestinal sistem bulguları olan hastalarda ayırıcı tanıda kolesterol embolisi sendromu akılda tutulmalıdır. Keywords : Kolesterol Embolisi; Livedo Retikularis; Kolorektal Neoplazım