Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 3
PLAJDA ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜME HİKAYESİ OLAN GERİATRİK BİR HASTADA GELİŞEN LEPTOSPİROZ
Vedat TURHAN1, Ergenekon KARAGÖZ1, Murat EROĞLU2, Asım ÜLÇAY1, Yalçın ÖNEM3, Erdinç ATABEK4
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi İSTANBUL
2Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Acil Servis İSTANBUL
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi İSTANBUL
4Etlik Merkez Veteriner Kontrol Ve Araştırma Enstitüsü, Spiroket Laboratuarı ANKARA
Leptospiroz, tüm dünyada çeşitli tipleri ile yaygın olarak görülen bir zoonozdur. Ancak nonspesifik bulgularla prezente olması nedeniyle tanısı güç konulan bir hastalıktır. Doksan iki yaşında geriatrik erkek hasta iki gündür devam eden yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma, yürüyememe yakınmaları ile Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servisine yakınları tarafından getirildi. Anamnezinde, hastanın yaklaşık bir ay önce Antalya'ya tatil amacıyla gittiği ve bu burada kaldığı süre içerisinde kumsalda çıplak ayakla uzun süreli yürüyüşler yaptığı öğrenildi. Hastanın laboratuar incelemesinde trombositopeni, hafif düzeyde transaminaz, LDH yüksekliği ve hiperbilirübinemisi mevcuttu. Tatil dönüşünden 3-4 gün sonra başlayan yakınmalar, fizik muayene ve laboratuar bulgular ışığında hastada ‘Leptospiroz' olabileceği düşünülerek hastaya hospitalizasyon önerildi ancak hasta yakınları hospitalizasyonu kabul etmedi. Hastanın tedavi öncesi alınan serum örneği, Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Spiroket (Leptospira) Laboratuarı'na gönderildi. Hastaya Doksisiklin 100 mg (2 x 1 per oral) ve Siprofloksasin 500 mg (per oral 2x1) tedavileri verilerek acil servisten taburcu edildi. Hastanın tedavi öncesi alınan serum örneğinde, Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde yapılan mikroskobik aglütinasyon testi ile Leptospira icterohaemorrhagiae Wijnberg suşuna karşı 1/400 titrede pozitiflik saptandı. Kontrol muayenesi için 2 hafta sonra hastanemiz acil servisine başvuran hastanın tedavi sonrası fizik muayenesi tabii ve laboratuar bulguları düzelmişti. Sonuç olarak yüksek ateş, frontal bölgede baş ağrısı, miyalji ve konjuktival hiperemi gibi semptom ve bulgular ile nötrofili, trombositopeni, kreatin kinaz yüksekliği gibi laboratuar bulguları ile başvuran hastaların, anamnezinde risk faktörlerinin dikkatle sorgulanması, leptospiroz tanısını kolaylaştıracaktır. Erken dönemde başlanan tedavi hastalığın seyri açısından büyük önem taşımaktadır. Keywords : Leptospiroz; Weil Hastalığı, Geriatri