Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 4
Yaşlı Erkeklerde İzlenen Androjen Düşüklüğü (PADAM)
Cenk Yücel BİLEN, Haluk ÖZEN
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
Erkeklerde yaşlanma ile birlikte oldukça yavaş ilerleyen bir androjen düşme eğilimi söz konusudur. Yaşlı erkek popülasyonunun artışı ile birlikte andropoz, ürolojinin yeni ve güncel ilgi alanlarından biri haline gelmiştir. Prevelansı net olarak bilinmese bile nüfus dinamikleri incelendiğinde önümüzdeki 25 yıl içerisinde androjen düşüklüğü ve buna bağlı gelişen sorunlar üroloji kliniklerinde önemli bir yer alacaktır. Testesteron seviyesinde 40'lı yaşlarda başlayan düşme eğilimi ileri yaşlarda daha belirgin hale gelmekte, birlikte gözlenen diğer hormonal değişikliklerle andropoz kliniği ortaya çıkmaktadır. Cinsel istekde azalma, davranışsal değişiklikler, kas yoğunluğu ve gücünde azalma, vücut kıllarında azalma, kemik mineral yoğunluğunda azalma ve viseral yağ dokusunda artış gibi farklı klinik spektrumlara sahip olan andropoz, yaşlanan her erkek de izlenmediği gibi her hastada farklı klinik bulgular ve şiddete sahip olabilir. Risk grubu olan veya hipogonadizmden şüphelenilen hastalarda sabah saatlerinde bakılan testesteron seviyesi ölçümü ile araştırmalara başlanabilir. Düşüklük izlenen hastalarda ikinci bir ölçüm ile birlikte LH, FSH ve prolaktin seviyelerine de bakılarak tanı konulabilir. Tanı konulduğunda tedavinin kontrendike olduğu durumlar yalnızca meme kanseri ve prostat kanseri varlığıdır. Bu yüzden tedavi başlanacak hastaların özellikle prostat yönünden ayrıntılı değerlendirilmesi şarttır. Tedavide kullanılabilecek oldukça farklı testesteron preperatları vardır. Bu ajanlarla tedavide amaç testesteron seviyesini fizyolojik sınırlar içerisinde tutmak ve mümkün olduğunca ritmik salınımı taklit etmektir. Bu amaç için en başarılı sonuçlar transdermal testesteron tedavisi ile elde edilmektedir. Tedavi alan hastaların etki-yan etki profili yönünden mutlaka yakın takibi gereklidir. Keywords : Yaşlılık, Andropoz, Androjen düşüklüğü, Hormonal değişiklikler, PADAM