Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
SİVAS'TA ADLİ OTOPSİ UYGULANAN YAŞLI ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ1, Celal BÜTÜN1, Erdal ÖZER2, Muharrem ÇELİK3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı SİVAS
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı TOKAT
3Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ordu Adli Tıp Şube Müdürlüğü ORDU
Giriş: Yaşlılık fizyolojik bir olay olup 65 yaş ve üzeri yaş grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada adli nitelikli yaşlı ölüm olgularına ait sosyodemografik ve adli tıbbi veriler ile otopsi bulgularının tartışılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morgunda 2006-2009 yılları arasındaki dört yıllık süreçte adli otopsileri yapılan toplam 540 olgudan 123'ü yaşlı ölümü olarak değerlendirilmiştir. Olgular cinsiyet, yaş, olay yeri incelemesine göre olay türü, ölüm tarihi, olay yeri ve mekanı, otopsi bulguları gibi sosyodemografik ve adli tıbbi yönden incelenmiştir.

Bulgular: Olguların %73.2'si erkek olup 65–96 yaşlar arasındaki tüm olgulardan çoğunluğu (%60.2) 65–74 yaş grubunu oluşturduğu, olay türleri olarak en fazla (%41.5) şüpheli ölüm olgularının olduğu görülmüştür. Olay tarihine göre çoğunluğunun ilkbahar mevsiminde (%32.5) olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Yaşlı adli olguların ölüm nedenleri tüm adli olgularda olduğu gibi önem taşımaktadır. Ölümün meydana geldiği koşullar, olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi incelemesi, laboratuar tetkiki ile adli tahkikat evrakı değerlendirilmeden orijin tespiti yapılmamalıdır. Bu çalışmada şüpheli ölümlerden sonra trafik kazalarının yer aldığı, bunu düşme, ası, zehirlenme, ateşli silah yaralanmaları ve donmanın izlediği görülmektedir. Keywords : Yaşlanma; Otopsi; Yaşlı; Ölüm Nedeni; Adli Tıp