Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16, Issue 4
YAŞLI BİR HASTADA AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİNE İKİNCİL AKUT RENAL ENFARKTÜS
Shengsong HUANG, Tao Lİ, Denglong WU
Tongji Hospital of Tongji University, Department of Urology, Shanghai ÇİN Akciğer kanseri cerrahisi sonrası akut renal enfarktüs çok nadiren bildirilen bir durumdur. Altmış beş yaşındaki erkek hasta, akciğer kanseri cerrahisinden 11 gün sonra akut sağ taraflı böğür ve karın ağrısı ile başvurdu. Hastanın beyaz kan küresi değerleri serum laktat dehidrogenaz ve glutamat piruvat transaminaz değerleri yüksekti. Kontrastlı bilgisayarlı tomografisinde sağ böbrekte renal enfarktüs düşündüren perfüzyon defekti saptandı. Hasta için, lokal intraarteryel trombolitik tedavinin başarısızlığı nedeniyle konservatif tedavi uygulandı. Hasta, semptomlar geriledikten sonra taburcu edildi.

Akciğer kanseri cerrahisi sonrası ani başlayan şiddetli göğüs ya da karın ağrısı şikayeti olan yaşlı hastalarda akut renal infarktüsü düşünülmelidir. Keywords : Akut Renal Enfarktüs; Akciğer Kanseri; Cerrahi