Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
TÜRKİYE'DE BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE YAŞLILARDA ANEMİ PREVALANSI VE ÖZELLİKLERİ
Esra YILDIZHAN, Yusuf AYDIN, Hülya COŞKUN, Özlem KUDAŞ, Elif ÖNDER
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı DÜZCE Giriş: Çalışmanın amacı pek çok açıdan özellik gösteren yaşlı nüfusta anemi sıklığının ve özelliklerinin irdelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla Melen çalışması kapsamında 2187 kişi incelemeye alındı. 65 yaş ve üstü olan 430 katılımcı ‘geriatri grubu' olarak çalışmanın odak noktasını oluşturdu ve fizik muayene, anamnez ve laboratuar tetkikleri ile anemi sıklığı ve morfolojisi incelendi.

Bulgular: Toplam 430 yaşlı katılımcının 138 inde (%32.0) anemi tespit edildi. Kadınlarda anemi sıklığı %28.0 ve erkeklerde %36.0 bulundu. Anemilerin %40.5'i demir eksikliği, %7.9'u kronik hastalık anemisi, %14.4'ü renal anemi ve %36.9'u açıklanamayan anemiler olarak değerlendirildi.

Sonuç: Aneminin yaşlı kişilerde genelden farklı özellikler taşıdığı görülmektedir ve etiyoloji, tedavi ve önlemler açısından özel yaklaşımlar gerektirmektedir. Yaptığımız çalışma Türkiye'de yaşlı hastalarda aneminin tahmin edilenden daha önemli bir sorun olabileceğini göstermektedir. Keywords : Anemi, Demir Eksikliği; Yaşlı; Prevalans