Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN YALNIZLIK VE DEPRESYON DÜZEYLERİ İLE YAŞLILIK ALGILARININ İNCELENMESİ
Serap PARLAR KILIÇ1, Gülendam KARADAĞ2, Hatice Serap KOÇAK2, Esra Akın KORHAN3
1Gaziantep University, Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine Nursing GAZİANTEP
2Gaziantep University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Division of Public Health Nursing GAZİANTEP
3Izmir Katip Celebi University, Faculty of Health Sciences, Department of Fundamentals of Nursing İZMİR
Giriş: Bu çalışmada, yaşlıların yaşam biçimlerinin (kendi evinde eşiyle yaşama, kendi evinde yalnız yaşama ve çocuklarının yanında yaşama) yalnızlık, depresyon düzeyleri ve yaşlılık algılarına etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma Gaziantep il merkezinde bulunan dört aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan 228 yaşlı birey ile yürütüldü. Çalışmada 29 sorudan oluşan bir anket formu ile yalnızlık ölçeği ve Geriatrik Depresyon Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Kendi evinde yalnız yaşayan yaşlıların hem yalnızlık hem de depresyon puan ortalamalarının en yüksek olduğu (sırasıyla 49.04±14.79, 17.71±7.32), çocuklarının yanında yaşayan yaşlıların yalnızlık puan ortalamalarının 43.33±11.5 ve depresyon puan ortalamalarının 15.37±6.62 olduğu, kendi evinde eşiyle birlikte yaşayan yaşlıların ise hem yalnızlık hem de depresyon puan ortalamalarının en düşük olduğu (sırasıyla 39.18±11.73, 13.92±6.78) saptandı. Yaşlıların yaşam biçimleri ile hem yalnızlık puan ortalamaları, hem depresyon puan ortalamaları hem de yaşlılık algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi (p<0.05).

Sonuç: Bu bulgular evde eşiyle ve çocuklarıyla birlikte yaşayan yaşlıların daha az yalnızlık duygusu ve depresyon yaşadığını göstermektedir. Keywords : Yaşlılık; Yalnızlık; Depresyon