Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
OBTURATOR HERNİ: TANISAL İKİLEM, BİR OLGU SUNUMU
Mustafa Ümit UĞURLU, Kıvılcım UPRAK, Şevket Cumhur YEĞEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL Obturator herni yaşlı, zayıf ve multipar kadınlarda görülen nadir bir pelvik herni türüdür. Hastalar nonspesik klinik bulgular taşımaktadırlar ve tanıda genellikle gecikmeler ya da hatalar yaşanmaktadır. Bu hernilerin tanısal zorluğu, fıtık kesesinin pektineus kası tarafından gizlenmesinden kaynaklanmaktadır; hekimler yaşlı kadın hastalarda ayırıcı tanıda obturator herniyi akılda tutmalıdır. Erken tanı ve müdahale ile cerrahi komplikasyon riski azaltılabilir ve sürvi şansı artırılabilir. Fizik muayeneye ek olarak, ultrason, herniografi ve de Bilgisayarlı Tomografi gibi radyolojik tetkikler tanıda yardımcı incelemeler olarak öne sürülmüştür. Bu makalede 78 yaşında obturator herniye bağlı uyluk ağrısı ile başvuran bir olgu sunulmaktadır. Bu vakada manyetik rezonans görüntüleme ile tanı doğrulanmıştır. Keywords : Obturator Herni; Ağrı; Magnetic Resonans Görüntüleme