Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 1
Rehabilitasyon Kliniğimizde Yatarak Tedavi Olan Geriatrik Olguların Klinik Özellikleri
Deniz DÜLGEROĞLU, Canan AYBAY, Hakan TUNÇ, Aydan KURTARAN, Hanife ÇAĞLAR, Sumru ÖZEL
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi - ANKARA Bu çalışmada, hastanemizde Ocak 1998-Aralık 2000 yılları arasında yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınan 65 yaş ve üzeri, 165 olgunun; tanıları, eşlik eden hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, rehabilitasyon kliniğinde yatış süreleri, rehabilitasyon sonuçları dosya bilgilerinden retrospektif olarak araştırıldı. Olguların çoğunu serebrovasküler olaya (SVO) sekonder hemiplejik olgular(%84. 9) oluşturmaktaydı. Bu olguları medulla spinalis yaralanmalı (MSY) (%4. 2), opere kalça kırığı olan olgular (%1. 8) ve osteoartritli olgular takip ediyordu. Hipertansiyon tüm olguların %75. 8'inde, kalp hastalığı %34. 5'inde, tekrarlayan SVO atağı %14. 4'ünde, diabetes mellitus %25. 5'inde, demans %6. 7'sinde mevcut tanıya eşlik ediyordu. Tüm olguların kullanmakta oldukları ilaçlara bakıldığında; sadece %4. 8'inin hiç ilaç kullanmadığı, %85. 5'inin en az iki ya da daha fazla gruptan ilaç kullandığı ortaya çıktı. Olguların %77. 0'sinde mevcut hastalıklara sekonder komplikasyonlar gelişmişti. Olguların hastaneye yatış ve çıkıştaki fonksiyonel ambulasyon düzeylerine bakıldığında, girişte çoğunun (%50. 9) tekerlekli iskemle düzeyinde olduğu, taburculukta ise %30. 9'unun tekerlekli iskemle düzeyinde, %46. 7'sinin ortezle ambule, %7. 3'ünün bağımsız ambule oldukları görüldü. Sonuç olarak hastanemize yatan geriatrik olgular içinde SVO'ya bağlı hemiplejik olguların ilk sırada yer aldığı, özgeçmişlerinde farklı kronik hastalıklara sahip oldukları, uzun süreler çok çeşitli ilaç kullandıkları, rehabilitasyon programından orta derecede faydalandıkları söylenebilir. Ayrıca, bu tür çalışmaların yaşlı nüfusu giderek artan ülkemizde sağlıklı yaşlanma ve yaşlıların rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalıkları için sağlık politikaları oluşturma konusunda temel veriler sağlayacağını düşünmekteyiz. Keywords : Yaşlılık, Serebrovasküler olay, Hemipleji, Geriatrik rehabilitasyon