Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
YALNIZ YAŞAYAN YAŞLILAR SORUNU: BİR YAŞLI İHMALİ OLGUSU
Zerrin ERKOL1, Nergis CANTÜRK2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı BOLU
2Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Kriminalistik Anabilim Dalı ANKARA
İleri yaşlar, birçok kronik hastalığın bir arada bulunması nedeniyle yaşlı kişilerin kişisel bakımları konusunda başkalarına bağımlı duruma geldiği bir yaşam dönemidir. Evde yalnız yaşayan, nitelikli sosyal, nitelikli sağlık ve psikiyatrik destek alamayan yaşlıların çevreleri tarafından ihmal edilmesi ve/veya kendi kendilerini ihmal etmeleri önemli bir halk sağlığı sorunudur. Zaman zaman bu yaşlıların ölümlerinden dahi ancak çevreye koku yayıldıktan, cesetteki kurtlar evin kapısının altından dışarıya çıkmaya başladıktan sonra haberdar olunabilmektedir.

Bu makalede yalnız yaşayan, ölümü vücudundaki çürüme ilerleyip yumuşak dokuların önemli bir kısmı ratlar tarafından kemirildikten sonra fark edilen yaşlı bir olgu sunulmuş, bu suretle yalnız yaşayan yaşlılar ve yaşlı ihmali sorununa ve bu önemli problemin çözüm önerilerine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Keywords : Yaşlılık; Yaşlı İhmali; Otopsi