Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 1
GERİATRİK HASTADA AÇIK KALP AMELİYATI SIRASINDA VE SONRASINDA, PROPOFOLÜN DÜŞÜK İNFÜZYON DOZUNDA VERİLMESİNE RAĞMEN GELİŞEN PROPOFOL İNFÜZYON SENDROMU
Barçın ÖZCEM1, Feyza YAYCI2, Serpil DEREN2
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS TC
2Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS TC
Propofol, genel anestezi indüksiyonunda ve idamesinde, ayrıca yoğun bakımda sedasyon amacıyla kullanılan, kısa etkili potent bir hipnotik-sedatif ajandır. Propofol infüzyon sendromu, propofolün devamlı infüzyonuna bağlı gelişebilen, ender, ancak sıklıkla ölümle sonuçlanabilen bir durumdur. Ağır metabolik asidoz, kalp yetersizliği, bradikardi, miyoglobinüri ve böbrek yetersizliği ile karakterizedir. Bu makalede, koroner arter bypass greftleme ve aort kapağı replasmanı uygulanan 74 yaşında bir hastada postoperative erken dönemde gelişen propofol infüzyon sendromu bildirilmektedir. Hastaya anestezi sırasında ve postoperatif yoğun bakım sedasyonu sırasında düşük doz propofol uygulandı. Hastada, postoperative altıncı saatte ağır laktik asidoz, oligüri ve pacemaker gerektiren bradikardi gelişti. Propofol kesildikten sonra laktik asidoz ve hastanın genel durumunda bir kaç saat içinde hızlı bir düzelme kaydedildi. Keywords : Propofol İnfüzyon Sendromu; Laktik Asidoz; Kardiyak Cerrahi; Yaşlı