Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
ACİL SERVİSE DÜŞME ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN YAŞLI HASTALARDA TRAVMA SKORLAMA SİSTEMLERİNİN KULLANIMI
Ferhat İÇME1, Sinan BECEL1, Asliddin AHMEDALİ1, Akkan AVCI2, Haldun AKOĞLU3, Salim SATAR2
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis, Bilkent ANKARA
2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Aervis, Seyhan ADANA
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı İSTANBUL
Giriş: Bu çalışmada, acil servise düşme nedeniyle başvuran geriatrik yaş grubundaki hastaların demografik özelliklerinin, travma skorlama sistemleri eşliğinde yönetiminin ve hastaneye yatırılan hastalarda travma skorlama sistemlerinin hastanede kalış sürelerini tahmin etmedeki yerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Geriye dönük olarak planlanan bu çalışmaya acil servise 1 Şubat 2011 ile 31 Ocak 2012 tarihleri arasında düşme şikayetiyle başvuran 1086 hasta alındı. Çalışmaya alınan hastalar için düzenlenen formlarda, yaş, cinsiyet, acil servise geliş şekli, başvuru tarihi ve saati, düşme şekli, düşme sonrası gelişen tanıları, radyolojik tetkik istenip istenmemesi, istenilen konsültasyon(lar), ve hastanın işlemler sonundaki nihai durumu kayıt altına alındı. Glasgow Koma Skoru, Revize Travma Skoru ve Yaralanma Şiddet Skoru hesaplandı.

Bulgular: Geriatrik yaş grubundaki hastalar toplam hasta sayısının %14.5'i idi. Hastaların 248'i (%22.8) hastaneye yatırılırken yatış süresi 6.9±4.6 gün idi. Hastalar acil serviste sonlandırılmalarına göre (taburculuk ya da yatış) karşılaştırıldığında Revize Travma Skoru anlamlı olarak daha yüksekken, taburcu edilen hastaların Yaralanma Şiddet Skoru anlamlı olarak daha düşüktü.

Sonuç: Düşme gibi sıklıkla anatomik bozukluk yaratan hasta gruplarında hastaneye yatış ve hastaneye yatırılan hastalarda hastanede kalış süresinin uzunluğunu tahmin etmede anatomik skorlama sistemlerinin (Yaralanma Şiddet Skoru), fizyolojik skorlama sistemlerinden (Revize Travma Skoru, Glasgow Koma Skoru) daha ön planda kullanılması gerektiği kanısındayız. Fakat bu sonuçların prospektif çalışmalarla desteklenmesi gerekebilir. Keywords : Düşme; Geriatri; Travma Skorlama Sistemleri