Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
AKTİVİTEYE ÖZGÜ DENGE GÜVEN ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONU: YAŞLI BİREYLERDE KÜLTÜREL ADAPTASYON, GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Çiğdem AYHAN1, Öznur BÜYÜKTURAN2, Nuray KIRDI1, Yavuz YAKUT1, Çağatay GÜLER3
1Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Physiotherapy and Rehabilitation ANKARA
2Ahi Evran University, School of Physical Therapy and Rehabilitation KIRŞEHİR
3Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Public Health ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı, Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeğinin Türkçe kültürel adaptasyonunu yapmak ve yaşlı bireylerde faktöriyel yapısını geçerlik ve güvenirlik özelliklerini test etmekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katılmayı kabul eden 106 yaşlı birey dahil edildi. Değerlendirme kapsamında Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği, Düşme Etkinlik Ölçeği, Berg Denge Ölçeği, Mini Mental Durum Testi, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Kısa Form-36'nın Fiziksel fonksiyon ve Mental sağlık alt başlıkları yer aldı. Ölçekler test-tekrar test güvenirliği değerlendirmek için iki hafta arayla tekrarlandı.

Bulgular: İç tutarlıkta, Cronbach alfa değeri, test için 0.9649, ve tekrar test için 0.9648 olarak belirlendi. Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeğinin tekrar test güvenirliği (Intraclass Correlation Coefficient) 0,997, % 95 güven aralığı 0,996–0,998 olarak bulundu. Ölçütsel geçerlik yönünden, Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği ve Düşme Etkinlik Ölçeği (r=-0,835, p<0,001) arasında negatif ilişki kaydedildi. Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği, Kısa Form-36 Fiziksel fonksiyon alt başlığı (r=0,614, p<0,001) ve Berg Denge Ölçeği (r=0,748, p<0,001) arasında pozitif yönde ilişki saptandı. Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği ve Kısa Form-36 mental sağlık arasında herhangi bir ilişki (r=-0,110, p=0,262) saptanmadı. Kullanılan faktör analizi iki faktörün belirlenmesi ile sonuçlandı.

Sonuç: Bu çalışma, Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeğinin yaşlı bireylerde kabul edilebilir derecede güvenilir ve geçerli olduğunu gösterdi. Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği, yaşlı bireylerin denge güven durumunun değerlendirme ve tedavisinde kullanılabilecek yararlı ve kullanımı kolay bir ölçektir. Keywords : Yaşlı; Düşmeler; Denge; Korku; Ölçekler