Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA AĞRI ÖZELLİKLERİ, AĞRI İNANÇLARI VE DEPRESYON RİSKİNİN BELİRLENMESİ
Bahire ULUS1, Arzu İRBAN2, Nadi BAKIRCI3, Ela YILMAZ1, Yasemin USLU1, Nurullah YÜCEL4, Fatma ETİ ASLAN1
1Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İSTANBUL
2Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İSTANBUL
3Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı İSTANBUL
4İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Darülaceze Müdürlüğü İSTANBUL
Giriş: Bu araştırmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrı sıklığı, ağrı inançları ve depresyon riskini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevlerinde yapıldı. Veriler, Tanıtıcı Veri Formu, Ağrı Değerlendirme Formu, Geriatrik Depresyon Ölçeği ve Ağrı İnançları ölçeği ile toplandı.

Bulgular: Çalışmaya 146 birey dahil edildi. Huzurevinde yaşayan yaşlıların %76'sında en çok bacak bölgesinde yerleşim gösteren ve 5-7 şiddetinde (Numerical Rating Scale) olan, günlük aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen kronik ağrıları olduğu saptandı. Depresyon riski nörolojik hastalığı olan yaşlılarda daha yüksek olarak saptandı (p=0,020). Yaşlıların yarısı (%51,0) “mutlu iken ağrı ile baş etmenin daha kolay” olduğuna ve “ağrı çekmenin vücutta bir şeylerin ters gittiğinin işareti” olduğuna inanmaktadır.

Sonuç: Bu çalışmanın ışığı altında huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrının sık görülen bir semptom olduğu söylenebilir. Bireyin psikolojik durumunun ağrı yönetimi üzerinde büyük bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu nedenle bireylerin psikolojik durumları ve ağrı inançları da değerlendirilmelidir. Keywords : Yaşlı; Ağrı; Depresyon