Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
GERİATRİ ARAŞTIRMALARINDA ETİK
Önder İLGİLİ1, Berna ARDA1, Kerim MUNİR2
1Ankara University School of Medicine, History of Medicine and Ethics Department Dalı, ANKARA, Türkiye
2Boston Children's Hospital, Developmental Medicine, BOSTON, ABD
Bu makale geriatri alanındaki araştırmaları etik açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bir yandan tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artarken, yaşlılarla ilgili araştırmaların buna paralel olarak artmadığı görülmektedir. Öte yandan geriatrik populasyon araştırma etiği açısından çoğunlukla zedelenebilir bir grubu temsil etmekte bu nedenle de hassasiyet gerektirmektedir. Bu özellikler dikkate alınarak, öncelikle araştırma deseninin sağlamlığı, araştırmacıların nitelikleri, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam, gizlilik ve mahremiyet, yararlılık ve zarar vermeme, adalet gibi araştırma etiğinin temel ilkeleri üzerinde durulmuştur. Geriatri araştırmalarındaki etik açıdan özel kabul edilen; yaş ve araştırmaya dahil edilmeye etkisi, zedelenebilir yaşlı denekler, bilişsel bozuklukların bulunduğu yaşlı deneklerde aydınlatılmış onam sorunları ayrıca irdelenmiştir. Keywords : Etik; Araştırma; Geriatri