Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
İLK BAŞVURUSU NÖBET OLAN PRİMER D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLAN YAŞLI BİR KADIN: BİR OLGU SUNUMU
Dilek ARPACI1, Ülkü YILMAZ2, Selçuk YAYLACI2, Mehmet ÇÖLBAY1, Ali TAMER2
1Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği SAKARYA
2Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği SAKARYA
Vitamin D eksikliği yaşlı insanlara sık rastlanmaktadır ve kemik kırık riskinin belirgin artışına yol açan osteoporoz gibi ciddi rahatsızlıklarla ilişkilidir. Bu eksiklik Akdeniz ülkelerinde Kuzey Avrupa ülkelerinden daha yaygındır. Vitamin D eksikliğine bağlı hipokalsemik nöbet erişkinlerde nadirdir ve direkt travma olmadan nöbete bağlı kırık henüz rapor edilmemiştir. Primer vitamin D eksikliğine bağlı hipokalsemik nöbetin neden olduğu sağ Radius kırığı olan 63 yaşında Türk kadın olgu sunmaktayız. Vitamin D replasmanı sonrası, serum 25-hidroksi vitamin D düzeyi ve kalsiyum seviyesinde artış ve parathormon seviyesinde ise azalma görülmüştür. Nöbet tekrarlamamıştır. Nonfebril nöbet ile gelen yaşlı hastalarda kalsiyum seviyesinin kontrolü önemlidir. Hipokalsemi tespit edildiğinde altta yatan nedeni bulmak için serum 25-hidroksi vitamin D düzeyi de bakılmalıdır. Keywords : Hipokalsemi; Nöbet; Vitamin D Eksikliği; Yaşlı; Kemik Kırığı