Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
İLK YAKINMASI İŞİTME KAYBI OLAN HASTADA KEMİĞİN PAGET HASTALIĞI TANISI
Süleyman BALDANE1, Süleyman H. İPEKÇİ1, Serap BULUT2, Emine GÜL BALDANE3, Gonca KARA GEDİK4, Levent KEBAPCILAR1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı KONYA
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı KONYA
3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, KONYA
4 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı KONYA
Altmış yedi yaşında kadın hasta, her iki kulakta işitme kaybı nedeniyle odyoloji polikliniğine başvurdu. İki yıldır şikayeti olan hastanın rutin serum biyokimya incelemesinde alkalen fosfataz değerinin 381 U/L olması üzerine endokrinoloji ünitemize yönlendirildi. Hastanın vitamin D, parathormon, tiroid fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri normal sınırlar içindeydi. Hastanın kranial grafisinde; diploe mesafesinde artış, kalvaryumda sklerotik görünüm ve tüm vücut kemik sintigrafisinde; kalvaryumda diffüz tarzda artmış radyoaktif madde tutulumu izlendi. Serum osteokalsin ve spot idrarda deoksipridinolin düzeyleri yüksek saptandı. İşitme kaybının ilk semptom olarak görüldüğü hastaya mevcut bulgular ile kemiğin paget hastalığı tanısı ile zolendronik asit tedavisi verildi. Tedaviden üç ay sonraki kontrolünde, alkalen fosfataz değerinde normal düzeye gerileme ve odyolojik incelemede hafif düzeyde bir düzelme izlendi. Keywords : Kemiğin Paget Hastalığı; İşitme Kaybı