Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
TORAKOLOMBER GEÇİŞ SENDROMU: YAŞLI BİR OLGUDA GÖZDEN KAÇAN BİR TANI
İlknur AKTAŞ1, Kenan AKGÜN2, Deniz PALAMAR2, Merih SARIDOĞAN2
1Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İSTANBUL
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Physical Medicine and Rehabilitation İSTANBUL
Torakolomber geçiş sendromu, torakolomber bileşkenin disfonksiyonu sonucu bel ve kalça ağrısına neden olan ve bu semptomlara neden olabilecek başka patolojilerle sıklıkla karışabilen bir sendromdur.

Yaklaşık iki yıldır sürekli zonklayıcı karakterde bel, sağ kasık ve kalça ağrısı olan 65 yaşında kadın olgu spinal stenoz tanısı ile spinal cerrahi yapılmak üzere beyin cerrahi kliniğinde iken kliniğimizden istenen konsültasyon sonucu değerlendirildi. Fizik muayenesinde tüm yönlere bel hareketleri ileri derecede kısıtlı ve ağrılıydı. T12-L1, L5-S1, L4-L5 intervertebral aralık ve T12, L1, L4, L5 spinöz proçesler presyonla ağrılı, sağ taraf T12 itme testi, deri yuvarlama testi, iliak krest nokta testi pozitifti. Sağ tarafta torakanterik ve simpizis pubis hassasiyeti mevcuttu. Torakolomber geçiş sendromu düşünülen olguya yapılan T12 sağ periapofizyal lokal anestetik enjeksiyonu sonrasında tüm testler negatifleşti. Torakolomber geçiş sendromu tanısı konan olgu konservatif yöntemlerle tedavi edildi.

Torakolomber geçiş sendromu, bel, kalça ve kasık ağrıları olan yaşlı olgularda ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi gereken bir patolojidir. Keywords : Bel Ağrısı; İliak, Lumbar; Torasik; Vertebra; Yaşlı