Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 2
TANISAL ANJİOGRAFİ SONRASINDA GELİŞEN FEMORAL SİNİR NÖROPATİSİ
Feyza ÜNLÜ ÖZKAN1, Cem NAZİKOĞLU2, İlknur AKTAŞ1, Mustafa BULUT3, Işıl ÜSTÜN4
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği İSTANBUL
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kritik Yoğun Bakım Kliniği İSTANBUL
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği İSTANBUL
4Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği İSTANBUL
Femoral sinir nöropatisinin kalça protezi uygulanması, obstetrik ve jinekolojik işlemler, abdominal ve ürolojik eksploratris laparatomiler gibi farklı koşullar sonrası geliştiği bildirilmiştir. Femoral sinirin izole lezyonları nadir olmakla beraber femoral sinir nöropatisi olgularının büyük çoğunluğu abdominal ve pelvik cerrahiler sırasında hastanın pozisyonlanmasına veya kompresyon uygulanmasına bağlı olarak görülmektedir. Anjiografi sırasında ya da sonrasında kateterizasyon komplikasyonu sonucunda hematoma bağlı olarak da femoral sinir nöropatisi gözlenebilir. Bu sunumda 65 yaşındaki bir hastada diagnostik koroner anjiografi sonrası kasık bölgesine hemostaz amacıyla kum torbası uygulanması sonucunda gelişen femoral sinir nöropatisi olgusu sunulmuştur. Bu durum, yürüme güçlüğü şikayeti ile başvuran hastalarda akılda bulundurulmalıdır ve hastalar yakın geçmişte diagnostik kateterizasyon öyküsü açısından da akılda tutulmalıdır. Keywords : Yaşlı; Koroner Anjiografi; Femoral Nöropati