Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
DAVRANIŞ TİPİ VE ÖFKE PARAMETRELERİNİN İŞİTME CİHAZI KULLANANLARDA İŞİTME CİHAZI MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Günay KIRKIM1, Serpil MUNGAN DURANKAYA1, Ersoy DOĞAN2, Başak MUTLU1, Selhan GÜRKAN1, Bülent SERBETCİOĞLU1, Taner Kemal ERDAĞ2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İşitme Konuşma Denge Ünitesi İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı İZMİR
Giriş: İşitme kaybı, yaşlı popülasyonda oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Bu çalışmanın amaçları, 65 yaş altı ve üzeri işitme cihazı kullanan kişilerde ‘Uluslararası İşitme Cihazı Değerlendirme Envanteri' puanlarının karşılaştırılması ve aynı zamanda Tip A davranışın ve öfke profilinin işitme cihazı memnuniyeti üzerine etkisinin değerlendirilmesi idi.

Gereç Yöntem: Çalışmada, 40 ile 85 yaş arası işitme cihazı kullanıcısı 64 bireyden oluşan iki grup yer aldı. İlk grup (Grup I) 65 yaş üzerindeki bireylerden, ikinci grup (Grup II) 65 yaş ve altındaki bireylerden oluşmaktaydı. Davranış tipleri ve öfke parametrelerinin belirlenmesi için her iki grupta yer alan tüm bireyler ‘Escala Retiro de Patron de Conducto Tipo A' skalası ve ‘Sürekli Öfke İfadesi Envanteri' ile değerlendirildi. İşitme cihazı memnuniyeti ise ‘Uluslararası İşitme Cihazı Değerlendirme Envanteri' ile değerlendirildi. Davranış tipleri, öfke parametreleri ve işitme cihazın memnuniyeti istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup I ve Grup II'de ‘Uluslararası İşitme Cihazı Değerlendirme Envanteri' skor ortalamaları 28.8±5.6 ve 29.0±6.6 idi. Grup I'deki bireylerin %56'sı, Grup II'deki bireylerin %53'ü tip B davranışa sahipti. ‘Uluslararası İşitme Cihazı Değerlendirme Envanteri', davranış tipleri ve öfke parametreleri her iki grupta analiz edildi ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptandı (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmaya göre, davranış tipi ve/veya yaşlanmanın işitme cihazı memnuniyeti üzerine anlamlı bir etkisi yoktur. Keywords : Yaşlanma; İşitme Kaybı, İşitme Cihazı; Öfke, Davranış