Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
PROSTAT ADENOKARSİNOM TANISI ALAN BİR RS3PE OLGUSU
Ayşe Duygu ŞİLTE, Feyza Ünlü ÖZKAN, İlknur AKTAŞ
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İSTANBUL Tekrarlayıcı seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit sendromu (RS3PE), ani başlangıçlı, eller ve ayaklarda gode bırakan ödem ile karakterize bir klinik sendromdur. RS3PE sendromunun etyolojisi ve patogenezi hala bilinmemektedir ancak gelişiminde çevresel ve enfeksiyöz ajanlar rol alıyor olabilir. RS3PE romatolojik hastalıklarla ilişkili olabilir ayrıca, neoplazilerle birlikteliği de rapor edilmiştir. RS3PE sendromu düşük doz kortikosteroide iyi yanıt veren, prognozu iyi bir sendromdur. Bu makalede 72 yaşında prostat adenokarsinom tanısı alan RS3PE sendromlu bir hasta sunulmaktadır. Herhangi bir prostatizm ve sistemik semptomu olmayan hastanın malignensi ile birlikteliği ihtimali için yapılan ileri araştırmasında prostat adenokarsinom tanısı tespit edilmiştir. Hasta steroide iyi yanıt vermiştir. RS3PE sendromu tanısı alan yaşlı hastalar malignensi birlikteliği ya da bu sendromu takiben çıkabilecek neoplazi açısından dikkatlice değerlendirilmelidir. Neoplastik RS3PE hastalarında düşük doz kortikosteroid tedavisi altta yatan neoplazinin tedavisi ile birlikte başlanmalıdır. Keywords : Prostat, Sinovit, Yaşlı