Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
İLERİ YAŞ HASTADA SERBEST FLEP UYGULAMASI
Dağhan IŞIK, Cem ASLAN, Ali GÖRAL, Soysal BAŞ, Mübin HOŞNUTER
Katip Celebi University School of Medicine, Ataturk Training and Research Hospital, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery İZMİR Günümüzde artan yaşlı popülasyonda diğer kanserlerle birlikte cilt kanseri insidansı da artmıştır. Cilt kanserlerinde birçok tedavi yöntemi bulunmakla birlikte cerrahi tedavi altın standarttır. Cerrahi tedavide seçilecek yöntemler arasında rekonstrüktif basamağın her adımı uygulanabilir ve seçilecek yöntemin estetik ve fonksiyonel sonuçları tatmin edici olmalıdır. Uzun operasyon zamanına ve spesifik bir tekniğe ihtiyaç duyması nedeniyle serbest flepler rekonstrüktif basamağın en tepesinde yer alır. Estetik ve fonksiyonel kaygılar göz önüne alındığında ise bazı olgularda serbest flepler cerrahi tedavide ilk sırada tercih edilir. İleri yaş hastalarda ise serbest flepler uzun operasyon süresi gerektirdiği için genellikle tercih edilmez. Bu yazıda, skuamoz hücreli karsinom tanısıyla kliniğimize başvurun 96 yaşındaki bayan hastanın tümör eksizyonu sonrası serbest radial ön kol flebi ile rekonstrüksiyonu sunulmuş ve preoperatif, intraoperatif ve postoperatif uygun hasta yönetimi ile, ileri yaştaki hastalarda da serbest flep cerrahisi üzerindeki kaygıların azalacağı literatür örnekleri vurgulanmıştır. Keywords : Yaşlı; Cilt Kanseri; Serbest Flep