Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 1
Geriatri Gün Hastanesi
Şule ARSLAN, Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
Yaşlı bireylerde fonksiyonel durum normal yaşlanmaya eşlik eden organ fonksiyonlarında dereceli bir azalma ve akut ve kronik hastalıklar ile bağıntılı daha hızlı kayıp ile karakterizedir. Uygun sağlık hizmetinin sağlanması açısından yaşlanma ve hastalıkların bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal fonksiyonlarını nasıl etkilediğinin değerlendirilmesi önem taşır. Günümüz toplumunda, yaşlı bireylerin özel gereksinimlerinin farkına varılmakta ve bu gereksinimleri karşılamak için çeşitli çözümler öne sürülmektedir. Karmaşık sağlık problemleri olan ve fonksiyonel kayıpları olan yaşlılar için gün hastaneleri; özürlülük ve bazı hastalıklardan korunma, değerlendirme, tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyon için uygun ortam ve koşulları sağlayabilir. Fizik tedavi ve iş uğraş tedavisi, sosyal hizmet servisleri ve psikiyatri servislerini de içeren farklı uzmanlık dalları ve alanlardan katkıları birleştiren disiplinler arası bir yaklaşım bu merkezler için temel oluşturur. Gün hastaneleri yatarak tedavi gören hastaların taburculuklarını kolaylaştırabilir ve yaşlı hastanın taburculuk sonrası karşılaşabileceği problemleri önleyebilir. Yaşlı hastanın kronik hastalığının izlemine katılabilmesini sağlamak için yeterli bilgi ve materyal sağlanmalıdır. Hasta bakımı için disiplinler arası bir yaklaşım sağlanmalıdır. Tıbbi bakıma ek olarak, hastanın psikolojik, sosyal ve fonksiyonel ihtiyaçları da değerlendirilmelidir. Fonksiyonel yetersizlikleri tedavi ve taramaya yönelik bir programa da yer verilmelidir. Keywords : geriatri gün hastanesi, yaşlı, özürlülük, korunma