Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
YAZILI VE GÖRSEL MATERYALLERLE DESTEKLENEN EGZERSİZ ÖNERLERİ YAŞLI BİREYLERDE NE KADAR ETKİLİ?
Fatma BAŞALAN İZ1, Emrah ATAY2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ISPARTA
2Mehmet Akif Üniversitesi Spor Hekimliği BURDUR
Giriş: Bu çalışma, yazılı ve görsel materyaller ile desteklenen egzersiz önerilerinin fiziksel parametreler, denge, düşme korkusu ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırır.

Gereç ve Yöntem: Yarı deneysel çalışma Isparta'da yapıldı. Örneklem 32 yaşlıdan oluştu. Veriler ev ziyaretinde toplandı. Çalışmada Fullerton Denge Düzeyi Ölçeği, Tinetti Düşmenin Etkisi Ölçeği, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Form kullanıldı. El-sırt-bacak kuvveti ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Body Mass Index'e göre şişman yaşlıların Tinetti Düşmenin Etkisi Ölçeği puanı daha düşük hesaplandı. Fullerton Denge Düzeyi Ölçeği puan ortalaması düşmekten korkan yaşlılarda daha düşük bulundu. Çalışmanın başında %31.3 olan egzersiz yapma oranı çalışmanın sonunda % 43.8 oldu.

Sonuç: Genel olarak sözel talimatlar etkili bulunmadı. Fakat çalışmanın sonuçları sağlık çalışanları tarafından sözel egzersiz tavsiyelerinin yazılı ve görsel materyaller ile desteklendiğinde olumlu katkı yapabileceğini gösterdi. Keywords : Egzersiz; Düşme; Yaşlı; Kazaya Bağlı Düşmeler; Denge; Korku; Değerlendirme (Sağlık Hizmeti)