Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
YAŞLILARDA HİPERTANSİYON KONTROLÜNDE EV ZİYARETLERİNİN ETKİSİ: TÜRKİYE, BURSA'DAN BİR ÇALIŞMA
Kayıhan PALA, Harika GERÇEK, Alpaslan TÜRKKAN
Uludağ University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, BURSA Giriş: Bu çalışmanın amacı yaşlılardaki hipertansiyonun kontrolünde ev ziyaretlerinin etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bursa'da, Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde yaşlılar için bir izlem programı yürütülmektedir. Türkiye için yeni olan bu uygulamada, hemşire ve ebeler, 65 yaş ve üzerindeki kişileri altı ayda bir ziyaret etmektedir. Bu ziyaretler sırasında, onlar yaşlı kişilerin kan basınçlarını ölçmekte ve sağlık durumları ile ilgili sorular sormaktadır. Hastanın kan basıncı yüksek ise doktora yönlendirilmektedir. Uygulamada, doktora gidip gitmediklerini kontrol etmek ve son sağlık durumlarını gözlemlemek amacıyla hastalar takip eden ay içinde ebe-hemşire tarafından tekrar ziyaret edilmektedir. Bu çalışmada yaşlı takip kartları incelenmiştir. Altı ayda bir düzenli takip edilen ve dört kan basıncı ölçüm sonucu var olan kişiler (1063 kadın ve 713 erkek) çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: İlk ziyarette kan basıncı değerleri normal olan (normal, prehipertansiyon ya da kontrol altında) kadınların oranı %34,5 iken bu değer dördüncü ziyarette %46,4'e çıkmıştır (p<0,05). Erkekler için ise bu oranlar sırasıyla %41,4 ve %54,4'tür (p<0,05).

Sonuç: Bu çalışmada, ebe-hemşireler tarafından yaşlılara yapılan ev ziyaretlerinin hipertansiyonun kontrolünde olumlu bir etkisi olduğu saptanmıştır. Keywords : Hipertansiyon; Yaşlı; Ebe; Türkiye