Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 2
İnflamatuvar Uyaranların Mikroglial Trail Ekspresyonu Üzerine Etkisi
Şermin GENÇ, Sefa KIZILDAĞ, Kürşad GENÇ, Neşe ATABEY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı - İzmir
Son yıllarda yapılan çalışmalar merkezi sinir sisteminin makrofajları olan mikroglial hücrelerin Alzheimer Hastalığı (AH) ve Parkinson hastalığı gibi kronik nörodejeneratif hastalıkların patogenezine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Kronik nörodejenerasyon sürecinde aktive duruma geçen mikroglial hücreler salgıladıkları nörotoksik faktörler aracılığıyla nöronal hasara yol açmaktadır. Bu faktörler yanısıra Tümör Nekrozis Faktör (TNF) ailesinden olan TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) gibi hücre ölüm ligandları da mikroglia aracılıklı nörotoksik etkiye aracılık ediyor olabilir. TRAIL'in monositer seri hücrelerinde inflamatuvar uyaranlarla indüklenen ekspresyonunun bulunduğu ve sitotoksik etkilerine aracılık ettiği saptanmıştır. Bu çalışmada N9 fare mikroglial hücre hattı hücrelerinde in vitro bazal ve inflamatuvar uyaranlarla [lipopolisakkarid (LPS) ve interferon gamma (IFNg)] indüklenebilen TRAIL proteini ve mRNA ekspresyonu araştırıldı. Protein ekspresyonu için immünpresipitasyon -immunoblotting, mRNA ekspresyonu için Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yöntemleri kullanıldı. Çalışmanın sonuçları N9 hücrelerinde bazal TRAIL protein ve mRNA ekspresyonunun bulunduğunu ve bu ekspresyon düzeylerinin LPS ve IFN gama uyarımıyla arttığını gösterdi. Her iki ajanın TRAIL proteini ve mRNA ekspresyonunu indükleyici etkisinin sinerjistik olduğu bulundu. Bu sonuçlar N9 mikroglial hücre hattı hücrelerinde bazal ve inflamatuvar uyaranlarla indüklenebilir TRAIL protein ve mRNA ekspresyonunun varlığını işaret etmektedir. İnflamatuvar koşullarda aktive olan mikroglial hücrelerde artış gösteren TRAIL bu hücrelerin hedef hücreler üzerine sitotoksik etki oluşturmalarına katkıda bulunuyor ve nörodejeneratif süreçlerde rol oynuyor olabilir. Keywords : Alzheimer Hastalığı, Nörotoksisite, Mikroglia, TRAIL, N9 hücre hattı