Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
YAŞLILARDA DÖRT ADIM KARE TESTİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Emir İbrahim IŞIK1, Filiz ALTUĞ2, Uğur CAVLAK2
1Private Rehabilitation Center, GAZİANTEP
2Pamukkale University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, DENİZLİ
Giriş: Bu çalışma dengeyi değerlendirmek için kullanılan Dört Adım Kare Testi (Four Step Square Test)’nin yaşlılarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmak amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 65-85 yaş aralığında 80 yaşlı birey alınmıştır. Olguların 44’ü erkek, 36’sı kadındır. Katılımcıların ortalamaları 72,69±5,09 yıldır. Bu araştırmada olguların denge yetenekleri Berg Denge Skalası, Süreli Kalk Yürü Testi, Fonksiyonel Uzanma Testi, Tek Ayak Üzerinde Durma Testi ve Dört Adım Kare Testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Dört Adım Kare Testinin geçerliliği için; daha önce geçerlilik ve güvenilirliği saptanmış testler ile Dört Adım Kare Testi skorları karşılaştırılmıştır. Cronbach Alpha ölçümü sonucu ise 0,96 bulunmuştur. Dört Adım Kare Testi ile Süreli Kalk Yürü Testi arasında güçlü bir ilişki (p<0,001) ve aynı şekilde Dört Adım Kare Testi ile Berg Denge Skalası arasında da güçlü bir ilişki (p<0,001) bulunmuştur.

Sonuç: Dört Adım Kare Testi yaşlılar için geçerli ve güvenilir bir testtir. Keywords : Postural Denge; Yaşlı; Geçerlilik ve Güvenilirlik