Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
YAŞLILARDA İLETİŞİM BOZUKLUKLARI
Can Cemal CİNGİ1, Nuray Bayar MULUK2, Orhan YILMAZ3
1Anadolu University, Faculty of Communication Sciences Instractor, Communication Design and Management ESKİŞEHİR
2Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, KIRIKKALE
3Dışkapı Training and Research Hospital Otorhinolaryngology Clinic, ANKARA
İletişim, sözel ve sözel olmayan şekillerde olabilir. Yaşlı insanlarda, iletişim değişiklikleri bildirilmiştir. Tipik yaşlanma ile, fiziksel sağlık, depresyon ve bilişsel problemler nedeniyle iletişim becerileri değişiklik göstermektedir. Bu derleme yazıda, yaşlı kişilerdeki iletişim sorunları sunulmuştur. Yaşlı grubunda, birçok sağlık problemleri vardır ve bunlar iletişimi etkilemiştir: Serebral palsi, multipl skleroz, işitme ve görme kaybı, afazi ve nörodejeneratif hastalıklar gibi. Yaşlılarda iletişimi arttırmak için, basit stratejiler izlenebilir: “Normal konuşma hızı ile konuşun. Çok hızlı veya çok yavaş konuşmaktan kaçının” ve “Önemli noktaların vurgulayın ve tekrar edin.” İletişim bozuklukları, yaşlılarda görülmektedir. Etiyolojik faktörler genel sağlık problemleri ile ilgili olabilmektedir, ki bunlar nörolojik problemler, işitme ve görme kaybı, sosyal sorunlardır (emeklilik ve sosyal yalnızlık). İletişim bozuklukları olan yaşlılarda, toplumun ve sağlık çalışanlarının bu sorunun farkında olmaları; ve basit önlemlerle iletişim sorunlarını iyileştirmeye çalışmaları gereklidir. Bu yazıda, yaşlı kişilerdeki iletişim problemleri konusu ele alınacaktır. Keywords : İletişim; Yaşlılar; Sinir Sistemi Hastalıklar