Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
UZUN SÜRELİ BİFOSFONAT TEDAVİSİ ALAN BİR HASTADA GÖRÜLEN ATİPİK SAKRAL VE İLİAK KEMİK YETERSİZLİK KIRIKLARI
Ayhan AŞKIN1, Merve KORKMAZ1, Korhan BAYRAM1, Hikmet KOÇYİĞİT1, Seçil DEMİRDAL1, Ayten KIZILAY1, Özgür TOSUN2
1Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, İZMİR
2Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Radiology, İZMİR
Yetersizlik kırıkları direnci azalmış kemikte görülebilen bir tip stres kırığıdır. En sık sebep postmenopozal osteoporozdur. Kortikosteroid kullanımı, radyoterapi, romatoid artrit, Paget hastalığı osteomalazi, uzun süreli bifosfonat kullanımı, hiperparatiroidi, diabetes mellitus, primer bilier siroz ve renal osteodistrofi diğer risk faktörleri arasındadır. Yaşlı popülasyonda sık görülen osteodejeneratif hastalıkların klinik bulgularına benzer semptomatoloji görülmesi nedeniyle, özellikle de bir travma öyküsü yoksa sıklıkla gözden kaçırılır.

Yetmişüç yaşında kadın hasta 3 ay önce travma olmadan oluşan bel ağrısında artış ve yürümede zorluk şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Her iki kalça hareketleri ağrılı ve ördekvari yürüyüşü vardı. Bel hareketleri açık ancak ağrılı idi. Laboratuvarında 25(OH) vitamin D3 düzeyi düşüktü. Pelvik manyetik rezonans görüntülemede bu bölgede yetersizlik kırığını işaret eden her iki sakral kanat ve iliak kemikte yaygın kemik iliği ödemi ile uyumlu bulgular görüldü. Bu olgu sunumunda sakral ve iliak kemik kırığı tespit edilen, konservatif yöntemlerle tedavi edilen bir osteoporoz hastası sunulmuştur. Keywords : Yetersizlik Kırığı; İlium; Sakrum; Osteoporoz; Yaşlı