Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 2
50-65 Yaşlar Arasındaki Bireylerin Max VO2 ve Antropometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Gülşah ŞAHİN, N. Füsun TORAMAN, Sedat MURATLI
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu araştırmanın amacı, Antalya il merkezinde yaşayan 50-65 yaş arasındaki bayan ve erkeklerin aerobik performanslarını (max VO2) ve antropometrik özelliklerini belirlemek, yaş bantları ve cinsiyetler arasında karşılaştırma yapmaktır. Araştırmaya sağlıklı ve gönüllü 82 kişi(41 bayan-ort. yaş: 55, 82 ±5. 01yıl; 41 erkek-ort. yaş:57, 07± 6. 36 yıl) katıldı. Max. VO2 (dakikada kilogram başına düşen oksijen tüketimi ml cinsinden) değerlerini ölçmek amacıyla 2km yürüme testi ve antropometrik özelliklerini tespit etmek amacıyla da deri kıvrım kalınlığı (DKK) ve bel-kalça çevre ölçümleri uygulandı. Beden kütle indeksi (BKİ) ve 2 km yürüme testi sonuçları formüle edilerek max. VO2 hesaplandı. Denekler 50-54, 55-59 ve 60-65 yaş bantlarına göre 3 gruba ayrıldı. Her yaş grubundaki bayanların erkeklerden daha yavaş yürüdükleri, bel kalça oranının ve toplam DKK'nın daha fazla olduğu saptanmıştır. Max VO2 ve BKİ arasındaki farkın ise 55 yaşından sonra belirginleştiği, bayanlarda maxVO2 değerinin daha düşük ve BKİ'nin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bayanların kendi yaş grupları arasındaki değerlendirmede 60 yaşından sonra sadece maxVO2 değerinin düştüğü ve bel kalça oranının arttığı belirlenmiştir. Erkeklerde ise bel/kalça oranının ilerleyen yaş ile birlikte anlamlı olarak arttığı tespit edilmiştir. Keywords : fiziksel aktivite, yaşlılık, beden kütle indeksi, aerobik performans, yürüme testi