Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 2
GEÇ TANI ALMIŞ BİR SERVİKAL MYELOPATİ OLGUSU
Feyza Ünlü ÖZKAN1, Tuba NAZLIGÜL1, Fatma Nur SOYLU BOY2, İlknur AKTAŞ1
1Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, İSTANBUL
2Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Radiology Clinic, İSTANBUL
Servikal spondilotik myelopati; servikal omurganın dejeneratif patolojilerine bağlı olarak spinal kordun kompresyonuna sekonder gelişen spinal kord disfonksiyonudur. Servikal spondilotik myelopati yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Neden olduğu disabilite hastaların hayatını ciddi derecede etkilemesine rağmen uzun zaman tanı almadan kalabilmektedir. Bu makalede servikal spondilotik myelopati sonucu paraparezi gelişen 80 yaşındaki bir olgu sunulmuştur. Polikliniğimize yürüme güçlüğü ile başvuran hastanın öyküsünde son yıllarda kötüleşen ilerleyici bir yürüme güçlüğü mevcuttu. Olgunun uzun yıllardır olan diz ağrısı şikayeti ve bilinen bilateral gonartroz tanısı vardı. Şikayetlerinin artışından önce tek kanedyenle yürüyebilen hastanın son birkaç aydır bağımsız yürüyemediği, artan yürüme güçlüğünün ileri evre gonartroza bağlandığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde bilateral diz kontraktürü mevcuttu. Kas kuvveti sağ üst ekstremitede ve bilateral alt ekstremitelerde azalmış bulundu. Plantar yanıt bilateral ekstansör ve alt ekstremite kas tonusu hafifçe artmıştı. Servikal manyetik rezonans görüntülemede C3 seviyesinden C6 seviyesine uzanan spondilotik myelopati saptandı. Servikal kompresyon ve stabilizasyon operasyonu yapılan hasta rehabilitasyon programından fayda gördü. Servikal spondilotik myelopati yürüme güçlüğü bulunan yaşlı hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Servikal spondilotik myelopati yavaş ilerleyen ve progresif seyir gösteren bir hastalıktır ve dizabiliteye neden olan diğer kronik hastalıklar semptomları maskeleyerek tanıyı geciktirebilir bu konuda dikkatli olunmalıdır. Keywords : Servical Vertebra/Patofizyoloji; Spinal Kord Hastalıkları; Spondilozis/tedavi