Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 3
YAŞLILARIN İLAÇ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA
Nilgün ÖZÇAKAR1, Mehtap KARTAL1, Şehnaz HATİPOĞLU2, Gizem LİMNİLİ3
1Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, İZMİR
2Ministry of Health, 24th Family Health Center, İZMİR
3Dokuz Eylul University, Medicosocial Services Unit, İZMİR
Giriş: Birçok çalışma kapsamında yaşlıların ilaç kullanımları hakkında düşüncelerine az dikkat gösterilmiştir. Bu niteliksel çalışma, kronik tedavi gerektiren yaşlıların ilaç kullanım deneyimlerini araştırmak için tasarlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 65-88 arasındaki 27 katılımcı ile dört odak grup oturumu yürütülmüştür. Görüşmeler, kayda alınarak iki bağımsız araştırmacı tarafından ana temayla ilgili olarak çözümlenmiş ve kodlanmıştır.

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda ana temalar; ilaçların algılanan özellikleri, ilaçların doğru kullanımı ve ilaç kullanım deneyimleri olarak belirlenmiştir. Katılımcılar bu durumu aşağıdaki sözleriyle ifade etmişlerdir; ‘Herkesin bir hastalığı var, ama ben ilaçlarla yaşıyorum ve ömür boyu kullanmak zorundayım'. ‘Ben, onları almak hakkında endişeli değilim, çünkü eğer onlar beni erken öldüreceklerse umurumda değil ben sadece sorunun geçmesini istiyorum'. ‘…isimlerini bilmem; onları boylarına bakarak ve renklerine göre ayırıyorum'. ‘Benim sürekli bir şekilde kullanmam gerekiyor, ama bazen yapamıyorum. İçmeyi unutursam hatırladığımda alıyorum'.

Sonuç: Yaşlıların ilaç kullanım davranış ve deneyimlerini anlamak onların ilaçlarla ilgili gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olur ve uygunsuz ilaç kullanıma bağlı sorunların önüne geçilmesini sağlar. Keywords : Yaşlı; İlaç Kullanımı; İlaç Deneyimi