Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 2
Göziçi lens implantasyonu ile gerçekleştirilen senil katarakt cerrahisinde görsel sonuçlar
Ahmet ERGİN
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı - KIRIKKALE Yaşlılık kataraktı nedeni ile ameliyat edilen ve göziçi lens implantasyonu yapılan hastalarda kazanılan postoperatif görme keskinliği ile buna bağlı olarak değişen yaşam kalitesinin incelenmesi. Senil katarakt tanısı konan 93 hastanın 106 gözüne, aynı cerrah tarafından ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu ve arka kamara lens implantasyonu ameliyatı yapıldı. Postoperatif düzeltilmiş görme keskinliği ve günlük rutin işleri daha iyi yapıp yapamadığı her hasta için ayrı ayrı değerlendirildi. Hastaların 54'ü erkek, 39'u kadın iken, en genç hasta 43, en yaşlısı 89 olup, ortalama yaş 65.8 olarak tespit edilmiştir. Düzeltilmiş görme keskinliği, 0.1-0.3 aralığında 2 hasta (%1.88), 0.4-0.7 aralığında 57 göz (%53.7), 0.8-1.0 aralığında 46 göz (%43.3) olarak bulundu. İki hasta hariç, tüm hastalar günlük rutin işlerini ameliyat sonrası daha iyi yaptıklarını ifade ettiler. Göziçi lens implantasyonu ile gerçekleştirilen katarakt ekstraksiyonunu takiben görme keskinliğine ilişkin yapılan bu çalışma, modern katarakt cerrahisinin kullanılan ekstraksiyon tekniğinden bağımsız olarak, tamamen komplikasyonsuz olmamakla birlikte, mükemmel bir görme keskinliği sağlayan bir prosedür olduğunu göstermektedir. Keywords : Ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu, İntraoküler lens implantasyonu, Görsel sonuç, Katarakt cerrahisi, Senil katarakt